Na tytoSlužby jsme profesionálové

Bytové a rezidenční prostory

Elektromontážní práce v bytových a rezidenčních prostorech zahrnují montáže a rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Mezi nejčastější práce patří kompletní výměna hlavního domovního vedení, a to včetně nových elektroměrových rozvaděčů, které si necháváme vyrábět na zakázku. Nové přívody do jednotlivých bytů, kompletní výměna osvětlení, nový systém domácích telefonů v provedení antivandal, nové rozvody UPC, nové rozvody státního telefonu, kamerový systém, čipový systém, rezervní trubky a kompletní zednické a stavební práce. Veškeré elektroinstalace můžeme provádět i s požární odolností. Na dílo poskytujeme záruku nejméně v délce 60 měsíců mimo světelných zdrojů zde je záruka poskytnuta v délce 24 měsíců. Při provádění rekonstrukcí a úprav elektrické energie nabízíme bezúročnou půjčku ve výši až 50 procent z ceny díla na dobu jednoho roku.

Jakožto spolupracující partner na celé dílo provádíme v případě zájmu změny hodnot hlavních jističů, zařízení nového odběru či změnu sazby. To vše díky naší dlouhodobé spolupráci s PRE a.s.. Dále jsem schopni také provádět pravidelnou údržbu a kontrolu elektrických zařízení, aby byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost provozu. 

Při práci s elektřinou je důležité dodržovat bezpečnostní opatření a používat kvalitní materiály. Pokud si nejste jisti, zda je elektrický systém v pořádku, neváhejte nás kontaktovat. Špatně provedené či zastaralé rozvody mohou způsobit nejen škodu na majetku, ale také ohrozit zdraví a životy lidí.

Celková rekonstrukce a úprava elektrických rozvodů v bytových domech

 • Kompletní silnoproudé i slaboproudé rozvody
 • Kompletní revize
 • Spolupracující partner PRE
 • Vysoká záruka na dílo
 • Kompletní silnoproudé i slaboproudé rozvody
 • Možnost bezúročného splátkového kalendáře
 • Kompletní zednické a stavební práce
Bytové a rezidenční prostory

Kompletní revize elektroinstalací

Provádíme kompletní revize elektroinstalací. Jedná se především o revize elektroinstalace a elektrických zařízení včetně nářadí. Dále provádíme revize hromosvodů. Revize provádíme vlastními revizními techniky. Naši zkušení revizní technici provádějí podrobnou kontrolu a diagnostiku stávajících elektroinstalací s cílem zjistit případné nedostatky a poruchy. Následně navrhují a provádějí nezbytné úpravy, aby elektroinstalace splňovala všechny platné bezpečností předpisy a normy. Pro kompletní revizi elektroinstalací používáme moderní technologie. Naše služby jsou vhodné pro domy, byty, kancelářské budovy a průmyslové prostory. S naší pomocí můžete mít jistotu, že vaše elektroinstalace bude bezpečná a spolehlivá. Spolupracujte s námi a získejte kvalitní a profesionální služby v oblasti elektroinstalací.

 • Periodické i výchozí revize elektrického zařízení
 • Revize nářadí
 • Revize hromosvodů
Kompletní revize elektroinstalací

Projektová činnost

Naše firma se specializuje na projektovou činnost výměny elektrických rozvodů a zařízení v bytových domech, a to i na neměřených částech spravovaných pražskou energetikou. Naši zkušení projektanti plánují a navrhují rozvod elektřiny pro celý dům s ohledem na požadavky a přání našich klientů, využití jednotlivých místností a počet elektrických spotřebičů. Všechny naše projekty dodržují platné normy a předpisy týkající se elektrických instalací.

Naše projektová dokumentace obsahuje podrobné schéma rozvodu elektřiny, specifikaci použitých materiálů, umístění jističů a další technické informace. S naší pomocí získáte kvalitní projekt elektroinstalace, který je klíčový pro bezpečný a spolehlivý provoz elektrických zařízení v domě. Spolupracujte s námi a získejte kvalitní a profesionální služby v oblasti elektrických instalací v domě.

 • Projekty celkové výměny elektrické instalace
 • Projekty nových a budovaných rozvodů elektrické energie
 • Projekty slaboproudé a silnoproudé instalace
Projektová činnost

Mezi další služby patří

Elektromontáže a elektroinstalace

Elektromontáže - montáže a rekonstrukce silnoproudých i slaboproudých rozvodů

Rekonstrukce neměřených částí elektrických rozvodů v bytových domech (od roku 2007 jsme smluvním partnerem Pražské energetiky a.s. a tyto práce provádíme na základě dlouhodobé smlouvy)

Průmyslové rozvody - silnoproudé i slaboproudé

Instalace datových rozvodů včetně optických, rozvodů pro příjem pozemního i satelitního vysílání včetně aktivních prvků, kamerových systémů, domovních telefonů i videotelefonů a zabezpečovacích systémů včetně požárních

Montáže hromosvodů

Realizace venkovního i vnitřního osvětlení 

Příprava výběrového řízení pro SVJ a BD zdarma

(pouze za podmínky, že se tohoto výběrového řízení můžeme zúčastnit, bez ohledu na jeho výsledek)

Stavební práce

Veškeré úpravy interiéru na klíč

Stavební práce - zednické, malířské, obkladačské a další stavební práce dle přání zákazníka

Veškeré úpravy interiéru na klíč 

Optické sítě

Naše firma má oprávnění k montáži i měření optických sítí a vlastní veškeré potřebné nářadí a měřící techniku.

Poptat nacenění

nahoru nahoru